(1)
Garzi del Chaparral, R. M. Influencia Del Arsenobensol Sobre El Carate. Repert. Med. Cir. 2004, 13, 214-216.