(1)
Gómez Cusnir, J. Dr. Roberto Jaramillo Uricoechea. Repert. Med. Cir. 2014, 23, 85-86.