(1)
Roa, H. D. Obituario. Repert. Med. Cir. 2013, 22, 225.